In deze tijd van toenemende verdeeldheid en polarisatie lijkt het alsof we steeds verder van elkaar verwijderd raken. Maar wij geloven dat juist in deze tijd de behoefte aan verbinding groter is dan ooit tevoren. Het is onze visie om deze verbinding te realiseren door middel van creativiteit en sport, en zo mensen van verschillende achtergronden en overtuigingen bij elkaar te brengen.

We zijn ons ervan bewust dat dit geen gemakkelijke opgave is. Het vergt moed, geduld en begrip om bruggen te bouwen tussen mensen die ogenschijnlijk niets gemeen hebben. Maar we geloven dat het de moeite waard is. Want alleen door elkaar te leren kennen en te begrijpen kunnen we samen bouwen aan een betere wereld.

Met ons initiatief, Nowruz, willen we een sociale gemeenschap waarin iedereen welkom is. Onze naam, Nowruz, symboliseert het begin van een nieuw seizoen, een nieuw begin, en betekent in het Perzisch letterlijk: het begin van de lente - een nieuwe dag - het realiseren van dromen. Wij willen mensen inspireren om hun dromen te realiseren en hun talenten te ontwikkelen. Zo kunnen we samen groeien en bloeien, net als de roos in ons logo.

Wij willen een sociale gemeenschap creëren waarin iedereen welkom is en waarin we elkaar inspireren om onze dromen te realiseren en onze talenten te ontwikkelen. Zo willen we mensen van verschillende religies, culturen en achtergronden bij elkaar brengen en een positieve bijdrage leveren aan onze samenleving.

We beseffen dat er geen kant-en-klare oplossingen zijn voor de complexe uitdagingen waar we voor staan. Maar door te blijven zoeken naar manieren om verbinding te maken, hopen we een positieve bijdrage te leveren aan onze gemeenschap en de wereld om ons heen. We nodigen iedereen uit om met ons mee te doen en samen te werken aan een betere toekomst.