Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Geslacht
Legitimatie is alleen verseist bij leden vanaf 14 jaar. Een kopie hiervan kan ingeleverd worden bij de ledenadministratie.
Er kan alleen betaald worden per automatisch incasso. Lidmaatschap loopt van 01-07 t/m 30-06. Afmeldingen dienen te geschieden voor 30-06. Bij niet tijdige of tussentijdse beëindiging wordt de contributie over het seizoen alsnog volledig in rekening gebracht. Door dit formulier in te vullen, verleen je een incassomachtiging aan SC NOWRUZ om de contributie van jouw rekening af te schrijven.
Ja, ik heb alles naar waarheid ingevuld.
Gaat u akkoord met de Privacyverklaring van SC NOWRUZ