Contributie

Het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het volgende jaar. Als je het lidmaatschap op wilt zeggen, moet dit uiterlijk voor 30 juni schriftelijk gebeuren. Als dit niet op tijd wordt door gegeven, dan wordt de contributie voor het hele seizoen in rekening gebracht. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de Algemene Leden Vergadering van SC Nowruz. De incasso kan per kwartaal (4x) of per jaar (1x) worden uitgevoerd. Bij een jaarincasso moet de contributie voor 31 juli te zijn betaald, bij een incasso per half jaar voor het einde van juli en voor het einde eind januari en bij kwartaalincasso voor eind juli, eind oktober, eind januari en eind juni.

Automatische incasso

Als je een machtiging voor een automatische incasso van de contributie afgeeft, geldt deze totdat het lidmaatschap van SC Nowruz wordt opgezegd. Als je liever niet een machtiging afgeeft, kun je alleen per half jaar of per jaar betalen en worden de kosten verhoogd met €10,- per seizoen. Als de automatische incasso niet lukt en er een herinnering moet worden verstuurd, wordt daarvoor €2,50 in rekening gebracht.

Zaalvoetbal senioren mannen
Sc nowruz
160,- per seizoen
We kijken uit naar je komst!
Zaalvoetbal senioren vrouwen
Sc nowruz
75,- per seizoen
We kijken uit naar je komst!
Niet-spelend lid
Niet spelend
50 per seizoen
Bedankt voor je steun, we zullen je niet vergeten!